2019. március 20, szerda   Klaudia

Prevenció

Feltöltve: 2013. Június 26. 11:53:10

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat egy egészséges önmagáért felelősséget vállalni tudó, elfogadó és impulzívabb társadalom kialakítására törekszik. Mint minden nagy cél így ez is az első lépéssel kezdődik. Úgy gondoljuk, hogy az intézményünk szakembereinek folyamatosan bővülő szakmai tapasztalatait nemcsak a szenvedélybeteg ellátás terén, hanem a megelőző tevékenység területén is fontos kamatoztatni. Ezért immáron több éve folytatunk egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenységet iskolákban, büntetés-végrehajtási intézményekben. 

Mi mentén dolgozunk? – fogalom meghatározások:

Egészségfejlesztés: A WHO meghatározása szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket arra, hogy saját egészségüket felügyeljék és javítsák. Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket, az egészséget meghatározó tényezők felügyeletére és ezáltal egészségük javítására. A részvétel nélkülözhetetlen az egészségfejlesztő tevékenység fenntartásához.

Egészségnevelés: A WHO meghatározása szerint az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bővíti az egyén és a környezetében élők egészségének előmozdítása érdekében. A korszerű egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység.

Az iskolai drog prevenció: A korszerű szemlélet a drog prevenciót az egészségfejlesztés (health promotion) komplex megközelítésében helyezi el. A cél annak tudatosítása, hogy a fiatalok mit csináljanak (= egészségesen éljenek), miközben annak tudatosítása is fontos, hogy mit ne csináljanak (= ne drogozzanak).

Az illegitim drogok fogyasztásának megelőzése egyrészt tehát nem különíthető el a legális drogok (alkohol, nikotin, orvosi javallat nélküli gyógyszerszedés) fogyasztásának prevenciójától, másrészt nem különíthető el az egészség általános és különösen nem az egészség mentális, pszichés hangsúlyú fejlesztésétől.

A szakma által fontosnak tartott drogprevenciós módszerek:

 • együtt kell foglalkozni a legális és illegális drogokkal;
 • az egészségfejlesztés holisztikus modellje alkalmazandó;
 • be kell vonni a családokat és az elsődleges vonatkozási személyeket is;
 • hangsúlyozni kell a készségfejlesztést, így a droghasználathoz vezető viselkedés befolyásolását célozni meg /nem pusztán információközlést és az attitűdváltoztatást;
 • a foglalkozások során nem hagyhatóak figyelem kívül  a kortárs (és a média) hatások, és be kell vonni a kortársakat is;
 • kurrikulumszerűen épüljön be az egészségnevelés a tananyagba;
 • lehetőleg már alsó tagozatban, de legkésőbb felső tagozatban alkalmazható módszerek,
 • figyelembe veszik az iskola szervezeti világát és az iskolát körülvevő helyi közösség felépítését.

Mit nyújtunk mi:

Diákok részére:

 1. Iskolai csoportfoglalkozások vezetése (általános és középiskolai diákok részére),
 2. Drogvetélkedőkön való részvétel,
 3. Nyári táborok szabadidős programjaiban való részvétel.

Pedagógusok számára:

 1. Drog prevenciós képzések, tréningek vezetése,
 2. Iskolai egészségfejlesztő munkacsoportban való részvétel (iskolai drogstratégiai monitorozása céljából),
 3. Esetmegbeszélő teamben való közreműködés,
 4. Munkaértekezleteken tájékoztatás, előadás tartása.

Szülők részére:

 1. Felvilágosító, tájékoztató előadás tartása
  • Szülői értekezleteken,
  • SZMK üléseken,
  • Iskolai nyílt napon.
 1. Fogadó órán tájékoztatás, tanácsadás. 
Virtuális séta »
 
Látogatók száma
összes:684 175
napi:614
online:1
Utolsó módosítás
2019.03.20. 12:02
 
Hol is vagyunk? »