2019. március 20, szerda   Klaudia

Alacsonyküszöbű szolgáltatások

Feltöltve: 2013. Június 26. 11:53:08

A Szent Erzsébet Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának az alacsonyküszöbű szolgáltatásról szóló kiegészítése a szolgáltatás sajátosságait tükrözi. A két szabályzat együttesen érvényes. 

I.                   Az alacsonyküszöbű szolgáltatás bemutatása, tevékenysége

1.      A szolgáltatás bemutatása

A megkereső és partiszervíz program előkészítése 2004. novemberében kezdődött el, a drop in szolgáltatás előmunkálatai pedig 2005. júniusában indultak meg, melyet a GYISM, majd később ICSSZEM által kiírt pályázati projektek tettek lehetővé.

2008. január elsejétől a RÉV Szolgálat alacsonyküszöbű szolgáltatásait A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 65/A. § alapján végzi.

Az intézmény alacsonyküszöbű szolgáltatása két elemből tevődik össze:

 • a megkereső (elérő) program és partiszervíz,
 • drop in

 Az alacsonyküszöbű szolgáltatásokat egymásra épülő, mégis elkülönülő ellátási formaként értelmezzük.

a)      Megkereső munka konkrét tevékenységét két részre bontottuk, egyik része a munkának közvetlenül a célcsoportra irányuló, a másik része pedig az ellátási terülten élőkre, a célcsoport szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmi közegére irányul.  

     Partiszervíz

A szórakozóhelyen való jelenlétet egyrészt a megkereső munka egyik formájaként értelmezzük, másrészt azonban célja a biztonságosabb táncolás és szórakozás elősegítése és szemléletmódjának közvetítése a zenei/elektronikus partikon.

A fogyasztók számára biztosítandó legszükségesebb szolgáltatások:

 • információnyújtás és tanácsadás a drogokról, hatásukról, veszélyeikről,
 • fertőző megbetegedések megelőzése edukációval, szóróanyagok segítségével,
 • a testi vagy lelki egészségi problémákkal küzdő fiatalok támogatása, segítése,
 • együttműködés a szervezőkkel, valamint az engedélyező hatóságokkal a biztonság és az egészség témakörében pl. szellőztetés, ivóvíz biztosítása,
 • pihenési lehetőség,
 • a célcsoport ellátása ártalomcsökkentő eszközökkel pl., vitamin, szőlőcukor, 
 • krízisintervenció,
 • segítő intézményekbe történő delegálás.

b)      Drop in

A drop in szolgáltatás, olyan stabil hely, állandó személyzettel, rugalmas nyitva tartással, ahol a szerhasználó minimális elvárások mellett alapvető egészségügyi és szociális szükségleteit (pihenés, józanodás) kielégítheti, ill. ártalmait csökkentheti. 

Alapvető tevékenységek:

 • Szűréshez való hozzájuttatás megszervezése pl. hepatitis B,C,
 • Alapvető egészségügyi eszközök és készítmények biztosítása,
 • Segítő intézménybe delegálás,
 • Krízisintervenció,
 • Motivációs beszélgetésvezetés,
 • Pihenési, józanodási lehetőség biztosítása,
 • Alapvető higiénés szükségletek kielégítésének biztosítása (pl. fürdés),
 • Étel, ital (zsíros kenyér, meleg tea stb.) biztosítása,
 • Szociális segítés.

2.      Ellátottak köre

Szekszárd városában, valamint Tolna megyében élő szerhasználat által veszélyeztetett és/vagy érintett populációja.

3.      A szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja 

A szolgáltatásaink és programok döntő része közvetlen, személyes segítő kapcsolatot feltételez, így közvetlenül a segítővel való találkozások révén valósul meg a kapcsolattartás, elsősorban a kliens saját szociális illetve lakó - környezetében. 

4.      A szolgáltatások személyi és tárgyi feltételei

Személyi feltételek

A szolgálatot 1 fő közösségi koordinátor vezeti teljes munkaidőben.

Főállású munkatársak száma 3 fő.

Tagjai:

a)      1 fő koordinátor, aki a konzultáns teendőket is ellátja.

b)      2 fő segítő

A segítő feladata:

 • Ártalomcsökkentő szolgáltatások nyújtása, (veszélyek, ártalmak, azok mérséklési lehetősége, rizikó faktorok, védő tényezők stb.),
 • közreműködés a kliens kardinális szükségleteinek kielégítésében (pihenés, fürdés, étkezés),
 • krízisintervenció,
 • foglalkozik a közösség és a kliens érzelmi, spirituális, kapcsolati problémáival,
 • szorosan együttműködik más szolgáltatókkal az ellátott érdekében,
 • szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,
 • programszervezés,
 • információs kiadványok elkészítésében és terjesztésében való közreműködés,
 • az ellátási terület felkeresése, 
 • segíteni a klienst motiváló tényezők feltárásában, viselkedésének kockázat észlelésében, hangsúlyozni a változáshoz szükséges okokat, és a nem változás kockázatait (információnyújtás, motivációs interjú).
 •   
Virtuális séta »
 
Látogatók száma
összes:684 152
napi:591
online:1
Utolsó módosítás
2019.03.20. 12:02
 
Hol is vagyunk? »